Past Editors of New Ground

Vol. 1, No. 1 - November, 1987 - Tom Wakely

Vol. 2, No. 5 - October, 1988 - J. Hughes

Vol. 2, No 6 - December, 1988 - Jim Schwab

Vol 3, No. 3 - Summertime, 1989 - Robert Roman

Vol. 3, No. 5 - September - October, 1989 - Stephen Mitchell

Vol 5, No. 2 - 3 - Summer, 1991 - J. Hughes

Number 28 - December, 1992 - January, 1993 - Tom Ellett

Number 29 - Spring, 1993 - John Albanese

Number 36 - September - October, 1994 - Robert Roman